Vannstand

Her får du grafisk framstilt vannstanden i Strandefjorden

Siste to måneder

Siste uke 

Siste målinger 

Høyeste regulerte vannstand: 355,27

Laveste regulerte vannstand: 348,27

Forskjellen mellom lavste og høyeste vannstand er 7,00 meter.

Her får du grafisk framstilt vannstanden i Strandefjorden

Siste to måneder

Siste uke 

Høyeste regulerte vannstand: 355,27

Laveste regulerte vannstand: 348,27

Forskjellen mellom lavste og høyeste vannstand er 7,00 meter.