Fiskeregler

  • Garn- og notfiske er forbeholdt grunneierne.
  • Det er forbudt å bruke bundne redskaper nærmere inn- eller utløpsos enn 50 meter.
  • Alle bundne redskaper skal være merket med synbart merke med eierens navn og adresse. Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl. 10.00 og 15.00.
  • Alt fiske i elver og bekker er forbudt f.o.m 5. september t.o.m 15. oktober. I Neselva t.o.m 31. desember.
  • Fiskekort for oterfiske gjelder et båtlag, den person som kortet er utstedt til, må delta under fisket.
  • Fiskekort gir ikke rett til å fiske med utstengler/ståkroker.

Husk: Ved badeplassene i Veslefjordområdet og Leirasanden er fartsgrensen for motorbåt 5 knop.