Strandefjorden grunneierlag

Strandefjorden grunneierlag er en forening av grunneiere langs Strandefjorden.

Velkommen til fiske i Strandefjorden, Neselva og Fasle øst.  

Gjennom uminnelige tider har Strandefjorden i Nord-Aurdal vært kjent for godt fiske, og hadde i gammel tid stor betydning som matauk.

Den gang var fisket forbeholdt grunneierne, men i dag ønsker Strandefjorden Grunneierlag deg velkommen til å fiske, både til matauk og rekreasjon i fin natur.

Nytt fiskekort

Årsmøte i Strandefjorden Grunneierlag 2023

SIKFISKE I ULNES 2019

Det pågår fiske av sik i Ulnes nå. Vi fisker med en stor mengde med garn og merker med kanner ved land. Garna settes slik at de skal stå godt under propelldjubde, men pga strøm eller andre forhold hender det at garna kan flytte seg i løpet av natta og at topptelna flyter i overflata enkelte steder. Ved utsetting så kontrollerer vi dette, men som sagt så skjer det bevegelser i vannet, eller at folk har dradd i garna/vannstand har endret seg. Derfor er det fint om fiskere og andre båtfolk ser seg om når de ferdes i Ulnes nattestid. Vi merker med kanner ved land, og utover dersom vi mener det er fare for at båter skal kunne hekte propellen borti. For å unngå problemer med andre fiskere er det fint om dere kunne informere campinggjestene på Svennes camping om følgende:

  1. Utfisking av sik med garn skjer fra søndags kveldtom fredag morgen. I helga er det garnfritt.
  2. Garna settes om kvelden, fra ca 20.00, fra Ryeøyne og opp tom Ulnes kyrkje, på begge sider og midt i fjorden.
  3. Fiske skjer normalt om natta, garna dras fra 04.00 om morgenenog er normalt ute av fjorden til ca 12.00. 
  4. Garna merkes med kanner og blåser ved land, og settes under propelldjup. Likvel kan det hende at noe garn flytter seg og at det enkelte steder ligger garntelner helt i overflata. Ser en at det ligger kanner ved land er det derfor lurt å være ekstra årvåken i dette området.
  5. Garnlenkene er fra 100 m lange og opp til 400 meter. Ser en kanner og blåser i fjorden er det derfor lurt å fra opp sluker og kroker til en er forbi. Fisking med stang i garnområdet vil resultere i at kroken henger seg fast.
  6. Garnfiske etter sik foregår for å bedre forholdene for andre fiskeslag, og å bedre kondisjonen i sikbestanden. Pr i dag er det svært store mengder sik i fjorden, og siken fortrenger både ørret og abbor.

Mvh

Knut Ødegaard / Gunnar Bråthen

Vil fiske opp ti tonn sik i år (2019)

Sik: Gunnar Bråthen med sikfangst fra Strandefjorden i fjor.

SIK: GUNNAR BRÅTHEN MED SIKFANGST FRA STRANDEFJORDEN I FJOR.
Han fisket opp 5.5 tonn med sik fra Strandefjorden i fjor. I år vil Knut Ødegaard fiske opp ti tonn.

Nord-Aurdal:Ødegaard har vært i gang med sik-fiske i Strandefjorden tre uker allerede. Han har håvet opp 300 kilo. Målet de nærmeste ukene fram til ferien er å ta opp to, tre tonn.

– Vi mistet mye fin fisk til skarven i fjor. De kom i rusene vi hadde i Ulnes og Fagernes og hakket fisken død. Vi mistet 1,3 tonn fisk på denne måten, forteller fiskeren i Lo.

Ødegaard fisker så mye han kan nå, før skarven kommer tilbake. Han bruker garn i år. Da klarer ikke skarven å gjøre like mye ugagn ettersom garna står på ulike steder og ikke er like lett å finne.

– Jeg får mye fisk på 38 millimeter maskevidde, fisk på rundt 350 gram, og det er mye fin stor sik i fjorden nå. Det er også fin abbor og litt ørret. Men ikke mye, forteller Knut Ødegaard. Strandefjorden grunneierlag fortsetter også i år å støtte prosjektet økonomisk, men begrenset til fem tonn.

Både Knut og Gunnar Bråthen blir å se på Strandefjorden i sommer. Gunnar blir med fra kommende uke og fram til skoleferien starter og trafikken øker. Så blir det litt roligere fram til skolestart. Høstfiske tar til i midten av august.

– I år vil vi forsøke å selge fiskekasser fra vår nettbutikk, Stolsvidda.com. Ellers selger vi fiskekaker og fileter, sammen med annen grillmat. Det blir stadig mer populært. Folk vil ha rein og kortreist mat, forteller Knut som utover nettbutikken omsetter fisken til fiskeoppkjøpere på østlandet i hovedsak.

– Det er nok lenge til vi kan sette ut ørret i Strandefjorden. Ved det store uttaket vi nå gjør, så legger vi grunnlaget for nye generasjoner, større fisk og lager vekstrom for mer ørret.

 

Strandefjorden

Opplysninger om området:
Strøndafjorden er ca. 13,5 km2 stor. Største dybde er ca. 90 meter. Neselve renner ut fra Sebufjorden og ender i Strøndafjorden i Fagernes sentrum.

Fiskearter:
Aure, sik og abbor. Sik er den dominerende arten.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske fra land og fra båt samt oterfiske er tillatt hele året i Strøndafjorden.

Neselve er stengt for fiske i perioden 10.09.-31.12.

I Strandefjorden kan du fiske med stang fra land og båt, samt oterfiske. Her kan du fiske hele året.

I Neselva og på østsida av Fasleelva kan du fiske med stang, utenom perioden 10. september til 31. desember. Barn under 16 år gratis.