Strandefjorden grunneierlag er en forening av grunneierne langs Strandefjorden.

Vedtektfestet formål:

Arbeide for fremme av fisket som næring for en god fiskekultur og  eller ivareta medlemmenes interesser like overfor reguleringen,  vassdragsutbygging og det offentlige, hevdelse av bruks- og  eiendomsretten, ta seg av ting som har forbindelse med fisket,  herunder utleie av fiske, samt iveretagelse av fellesinteresser ved  bruken av fjorden.    I forbindelse med ny reguleringskonsesjon for Strandefjorden og  Lomenutbyggingen er det stilt pengemidler til disposisjon for  Strandefjorden grunneierlag. Laget skal forvalte og administrere –  herunder foreta utdeling av midler – i henhold til egne fastsatte  regler for disse midler.

Virksomhet/art/bransje: Grunneierlag som driver fiskekultur, utleie av fiske, forvalter,  vassdragserstatninger og utdeling av midler ihht fastsatte regler.

Virksomhet/art/bransje:

Grunneierlag som driver fiskekultur, utleie av fiske, forvalter vassdragserstatninger og utdeling av midler ihht fastsatte regler.

Styrets leder:

Svein Gunnar Strand

Nestleder:

Anne Oddny Jensen

Styremedlemmer:

Kåre Arne Rye
Frode Akervold
Leif Erik Bø

Varamedlemmer:

Hjalmar Rudlang
Knut Håvar Berg
Melvin Håvelsrud
Trygve Granheim
Sissel Næss Bergsund

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer: 986 101 179

Navn/foretaksnavn: STRANDEFJORDEN GRUNNEIERLAG SA

Hent oppdaterte opplysninger fra Enhetsregisteret.