Strandefjorden grunneierlag

Strandefjorden grunneierlag er en forening av grunneiere langs Strandefjorden.

Velkommen til fiske i Strandefjorden, Neselva og Fasle øst.  

Gjennom uminnelige tider har Strandefjorden i Nord-Aurdal vært kjent for godt fiske, og hadde i gammel tid stor betydning som matauk.

Den gang var fisket forbeholdt grunneierne, men i dag ønsker Strandefjorden Grunneierlag deg velkommen til å fiske, både til matauk og rekreasjon i fin natur.

Nytt fiskekort

Strandefjorden

Opplysninger om området:
Strøndafjorden er ca. 13,5 km2 stor. Største dybde er ca. 90 meter. Neselve renner ut fra Sebufjorden og ender i Strøndafjorden i Fagernes sentrum.

Fiskearter:
Aure, sik og abbor. Sik er den dominerende arten.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske fra land og fra båt samt oterfiske er tillatt hele året i Strøndafjorden.

Neselve er stengt for fiske i perioden 10.09.-31.12.

I Strandefjorden kan du fiske med stang fra land og båt, samt oterfiske. Her kan du fiske hele året.

I Neselva og på østsida av Fasleelva kan du fiske med stang, utenom perioden 10. september til 31. desember. Barn under 16 år gratis.